Bariera ochronna

Trwa budowa bariery ochronnej, która zostanie zainstalowana przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w Czadrowie. Bariera ochronna wyeliminuje niebezpieczeństwo upadku z krawędzi przepustu osób przebywających przy pomniku. Bariera ochronna będzie posiadać estetyczny wygląd i oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, wraz z zamontowaną wcześniej ławką wzbogacą teren wokół pomnika. Element jest produkowany w czynie społecznym w zakładzie mechaniki…

Poświęcenie

Dnia 26 listopada 2017 roku w sołectwie Czadrów odbyło się poświęcenie pomnika św. Jana Nepomucena. Po uroczystej Mszy św. w kościele pw. Maksymiliana Kolbe parafianie udali się pod odrestaurowany pomnik, gdzie dokonano poświęcenia. Po uroczystości miał miejsce skromny poczęstunek w świetlicy wiejskiej, który zorganizowała Rada Sołecka ze Stowarzyszeniem Brama Czadrowska. W uroczystościach wziął udział również…

Ławka

Dnia 24 listopada 2017 roku wykonano montaż ławki przy pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Ławka została sfinansowana przez mieszkańców sołectwa Czadrów i zamontowana w czynie społecznym. Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację. Jego renowację przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska…

Pocztówki

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie postanowiło wydać pocztówki z wizerunkiem odrestaurowanego św. Jana Nepomucena. Pocztówki ukażą się w wersji świątecznej oraz „normalnej” i będą dostępne niebawem w Obsłudze Pielgrzyma. Poniżej prezentujemy pocztówkę w wersji świątecznej. Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał…

Łańcuch

Dnia 9 listopada 2017 roku wykonano montaż łańcucha grodzącego przy pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Montaż łańcucha kończy prace związane z renowacją tego obiektu małej architektury sakralnej. W planach jest jeszcze montaż ławeczki, o czym poinformujemy wkrótce. Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został…

Montaż słupków grodzących

Dnia 8 listopada 2017 roku wykonano montaż słupków grodzących wraz z pracami ziemnymi przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Słupki grodzące wykonane zostały z piaskowca i połączone będą czarnym łańcuchem. Głównym ich zastosowaniem jest odgrodzenie tego obiektu małej architektury sakralnej i nadanie miejscu odpowiedniego wyglądu. Wykorzystanie piaskowca do produkcji słupków grodzących pozwoliło…

Słupki grodzące

Trwa produkcja czterech słupków grodzących, które zostaną zainstalowane przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Słupki grodzące wykonane będą z piaskowca i połączone czarnym łańcuchem. Głównym ich zastosowaniem będzie odgrodzenie obiektu małej architektury i nadanie temu miejscu odpowiedniego wyglądu. Dzięki wykorzystaniu piaskowca do produkcji słupków grodzących pozwoli to idealnie uzupełnić przestrzeń przy pomniku…

Udrożnienie rowu

Dnia 27 października 2017 roku rozpoczął się etap zagospodarowania terenu wokół pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Prace rozpoczęto od udrożnienia rowu umożliwiającego swobodny przepływ wody i przedłużenia przepustu aby nie doszło do podmycia fundamentu pomnika. Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i…

Ulotka

Informujemy, iż powstała ulotka informacyjna o rozmiarze DL w ilości 1000 sztuk informująca o zrealizowaniu przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska projektu, w ramach którego dokonano renowacji figury św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Cały proces renowacji rozpoczął się 4 maja 2017 roku od podpisanej umowy o realizację zadania publicznego między Stowarzyszeniem Brama Czadrowska i Gminą Kamienna…

Lokalizacja etap 3

Dnia 19 października 2017 roku wykonano trzeci (ostatni) etap umiejscowienia odrestaurowanego pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. Dnia wczorajszego został przetransportowany postument, na którym dzisiaj została umieszczona figura św. Jana Nepomucena. Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i…

Lokalizacja etap 2

Dnia 18 października 2017 roku wykonano drugi z trzech etapów umiejscowienia obiektu małej architektury kultu religijnego, jakim jest odrestaurowany pomnik św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów. Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. Dnia dzisiejszego został przetransportowany postument, na którym zostanie umieszczona figura św. Jana Nepomucena. Kamienny barokowy…

Lokalizacja etap 1

Dnia 17 października 2017 roku rozpoczęto pierwszy z trzech etapów umiejscowienia obiektu małej architektury kultu religijnego, jakim jest odrestaurowany pomnik św. Jana Nepomucena. Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. W kolejnych etapach zostanie przetransportowany postument, a następnie umieszczona na nim figura św. Jana Nepomucena. Kamienny barokowy Jan…

Fundament

Dnia 11 października 2017 roku w sołectwie Czadrów wykonano podłoże z betonu, które będzie częścią odrestaurowanej figury świętego Jana Napomucena. Kamienny barokowy Jan Nepomucen był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę, a jego niebezpieczne pochylenie groziło przewróceniem. Stowarzyszenie Brama Czadrowska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem…

Deskowanie

Dnia 10 października 2017 roku w sołectwie Czadrów wykonano szalunek pod fundament betonowy, który stanie się częścią składową odrestaurowanej figury świętego Jana Nepomucena. Po generalnych zabiegach konserwatorskich, jakie figura Nepomucena przeszła po raz pierwszy od 1867 roku, otrzymała ona również nową, bezpieczną lokalizację, pozwalającą uchronić pomnik przed zniszczeniem na kolejne stulecia. Nowa lokalizacja mieści się…

Hydrofobizacja

Rozpoczęto ostateczny zabieg renowacyjny figury świętego Jana Nepomucena znajdującej się w sołectwie Czadrów. Przeprowadzenie hydrofobizacji metodą natryskową przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu pozwoli skutecznie zabezpieczyć powierzchnię obiektu przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Zabieg ten spowoduje oddychanie kamienia lecz nie pozwoli na wnikanie w jego strukturę wody poprzez kapilary. Już niebawem odrestaurowany pomnik zostanie umiejscowiony na nowej…

Nowa lokalizacja

Dobiegają końca prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena znajdującej się w sołectwie Czadrów. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych, na zebraniu członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska poddano dyskusji zmianę lokalizacji pomnika. Kamienny barokowy Jan Nepomucen był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Jego bardzo bliskie położenie przy krawędzi betonowych płyt, po których odbywa się transport…

Odsolenie i spoinowanie

Trwają prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena znajdującej się w sołectwie Czadrów. Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków. Znajdujący się w…

Mikropiaskowanie

Trwają prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena. Po wcześniejszym procesie usuwania mikroorganizmów i usuwaniu powłoki malarskiej, zostało wykonane wstępne oczyszczenie na sucho przy użyciu specjalistycznej mikropiaskarki. Bardzo czasochłonnym staje się usuniecie z powierzchni kamienia powłok farb, które przez wiele lat były nakładane na pomnik. W kolejnych etapach zostaną wykonane m.in. zabiegi uzupełnienia ubytków oraz spoinowanie…

Oczyszczanie kamienia

Trwają prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena. Po wcześniejszym procesie usuwania mikroorganizmów preparatem biobójczym nadal sporo wysiłku wymaga sunięcie powłoki malarskiej, która poprzez niewłaściwą pielęgnację była przez wiele lat nakładana na pomnik. Przypominamy, iż renowacja figury odbywa się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony dóbr kultury,…

Usuwanie mikroorganizmów

Dnia 11 września 2017 roku ruszył kolejny etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Po wcześniejszej przetransportowaniu pomnika wykonano oczyszczenie wstępne. Następnie poddano pomnik procesowi usunięcia mikroorganizmów preparatem biobójczym i usunięciu fragmentów powłoki malarskiej, która jest dla kamienia bardzo szkodliwa, gdyż uniemożliwia swobodne wysychanie i sprzyja powstaniu zniszczeń związanych z…

Transport

Dnia 5 września 2017 roku miał miejsce kolejny etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Po wcześniejszej wycince gałęzi i uprzątnięciu terenu wokół pomnika, mogło odbyć się przetransportowanie figury do zakładu, w którym zostanie przeprowadzona renowacja techniką i technologią zgodną z oryginałem. W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się m.in. oczyszczenie…

Przygotowanie terenu

Dnia 31 sierpnia 2017 roku ruszył pierwszy etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm. Obiekt z biegiem lat…

Przygotowania

Już niebawem ruszy renowacja figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska podjęło decyzję, iż kolejnym zadaniem publicznym z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra będzie renowacja właśnie tej figury. Kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach….

Zakres prac

Obiekt z biegiem lat coraz bardziej niszczeje. Obecnie najważniejszym problemem jest niebezpieczne pochylenie pomnika, co grozi jego przewróceniem. Najważniejszymi i najkosztowniejszymi pracami podczas renowacji Nepomucena będzie stabilizacja jego podłoża i konstrukcji (z udziałem dźwigu). Wyrównanie, utwardzenie terenu i wylanie fundamentu pozwoli uratować kolejną niewielką budowlę kultu religijnego, nieodłącznego elementu krajobrazu naszego regionu. W zakresie prac…

Dotacje

Na mocy Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2017 roku dokonano rozstrzygnięcia tegorocznego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 1. Turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku 2. Ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego 3. Ratownictwa i ochrony ludności W wyniku procedury konkursowej dotacje na wsparcie realizacji zadań…

Nepomuk

Nepomuk to figura świętego Jana Nepomucena, którą można spotkać od Litwy po Niemcy i Włochy. Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków….